MAGMA SANAT ALANI - MAGMA ART SPACE

Magma Sanat Alanı

Hakkımızda

Magma Sanat Alanı, sanatın derinliklerine olan bu büyülü yolculukta sizleri ağırlamaktan mutluluk duyar.

Magma Sanat Alanı, derinliği, özü, sıcaklığı, yaratıcılığı ve akışkanlığı referans alan bir sanat platformudur. Buradan hareketle Magma’nın fiziki bir tanımlamasına bakmak gerekiyor. Magma, yer kabuğunun altında, yüksek sıcaklık ve basınç altında erimiş kayaçların bir araya gelerek oluşturduğu yoğun ve kaynayan hamurumsu madde olarak tanımlanır. Derinlerden gelen basınçla yer yüzüne çıkar ve dünyanın özünü görünür kılmanın yanında yaşam için yeni alanlar oluşturur.

Metaforik anlamda ele aldığımız MAGMA; anlatılanların ötesinde olayların ve gerçeklerin özüne inme gayretini gösterenlerin ve alışılmışın dışındaki öz arayışın kaynaşması şeklinde yorumlanabilir. Adını bu doğal oluşumdan alan Magma Sanat, sanat dünyasında yeni ve yaratıcı fikirlerin bir arada yoğurulduğu, sanatçının ve eserlerinin gün yüzüne çıktığı bir var oluş alanıdır. Sanatın özündeki duygu akışının görünen veya görünmeyenle bir bütün gibi göz önüne serilme arzusunu, her nerede olursa olsun derinlerde saklı olan özün ortaya çıkma çabasının gereksinimi olarak bizleri Magmanın içsel dünyasında bir araya getirdi. Magma Sanat Alanı, kendisini çağdaş sanatın çeşitliliğini ve derinliğini keşfetmeye adamış, kaynağında duygu ve düşüncelerin eritildiği, ortaya çıkan eserlerle heyecan verici bir deneyim sunmaya çalışmaktadır.

Sanat, insanlığın düşsel varlığının içinden fışkıran bir volkan gibi kimi zaman yavaşça, kimi zaman coşkuyla izleyicisini büyüler. Sanat, duygusal zenginliği ifade etmenin yanı sıra, dünyaya farklı bir açıdan bakmamızı da sağlar. Sanatçılar, içsel dünyalarının yaratıcı lavlarını sanat pratikleriyle gün yüzüne çıkarırken çevreye sanatın iyileştirici enerjisini de verirler. Bu nedenle, Magma’da yer alan işler, izleyiciye içsel bir yolculuğun coşkusunu tüm duyulara hitap edecek şekilde yansıtır.

Magma Sanat Alanının yapılanması sanatın, tasarımın, düşüncenin ve estetiğin birleştiği bir platform olarak, alanında uzman sanatçı ve akademisyenler tarafından oluşturulmuştur. Magma olarak Sanatın değiştirici gücüne olan inancımız ile her disiplinden sanatçıların ve sanat severlerin Magmanın birleştirici hamurunda bir araya gelmesini amaçlamaktadır.

Magma Sanat Alanında, kültür ve sanat alanında yaratıcı zihinlerin farklı disiplinlerle kolektif düşünce ve paylaşımlarla bir araya gelmesi hedeflenir. Sanatın fikir aşamasından var oluşuna kadar olan döngüselliğinden ilham alarak; üretimi anlamaya, dinlemeye ve deneyimlemeye, sanatın beslendiği her alanla temas kurma temelinde faaliyet gösterilir. Aynı zamanda kendini yeni ortaya çıkan ve köklü sanatçıları desteklemenin yanı sıra sanat dünyasında çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etmeye adamıştır.

Kurucular - Yürütücüler

Burhan YILMAZ

Kurucu, Sanatçı, Akademisyen...

Tansel TÜRKDOĞAN

Kurucu, Sanatçı, Akademisyen...

Engin ÜMER

Kurucu, Sanatçı, Akademisyen...

Serkan VURAL

Kurucu, Sanatçı, Akademisyen...

Şadi Karaşahinoğlu

Şadi KARAŞAHİNOĞLU

Kurucu, Sanatçı, Akademisyen...

...............

Kurucu, Sanatçı,

Rabia Vural

Kurucu, Sanatçı, Sanat Yönetmeni.

Kübra Nur Ünlü

Kurucu, Sanatçı, Sanat Yönetmeni

Merve GÜRBÜZ POŞPOŞ

Kurucu, Sanatçı, Sanat Yönetmeni.

Tuğba Aydın

Kurucu, Sanatçı, Sanat Yönetmeni.