MAGMA SANAT ALANI - MAGMA ART SPACE
Şadi Karaşahinoğlu

Şadi Karaşahinoğlu

Grafik Tasarım, illüstrasyon

Grafik Tasarımcı – İllüstratör – Akademisyen

1978 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı.
1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nü kazandı.
1999 yılında dört yıllık lisans eğitimini tamamladı.

Mezun olduktan sonra çeşitli ajans ve bilişim firmalarında grafik tasarımcı, illüstratör ve flash animatör olarak çalıştı. 2009-2019 yılları arasında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda grafik tasarımcı olarak görev yaptı.

Tasarımcı 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde, “E-öğrenme Uygulamalarında Animasyon Kullanımı” başlıklı tezi ile Grafik yüksek lisans programını, 2018 yılında ise “Çocuklara Yönelik Tablet Uygulamalarında Tasarım Yaklaşımları” başlıklı tez çalışması ile sanatta yeterlik programını tamamlamıştır.

2019 Ocak ayında, Çankırı Karatekin Üniversitesinde Doktor Öğretim Üyesi olarak göreve başlamış ve halen aynı üniversitede çalışmalarına devam etmektedir.

 

Graphic Designer – Illustrator – Academician

He was born in 1978 in Ankara. He completed his primary, secondary and high school education in Ankara.

In 1995, he entered Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Department of Graphics. In 1999, he completed his four-year undergraduate education. After graduation, he worked as graphic designer, illustrator and flash animator in various agencies and IT companies. Between the years 2009-2019 he worked as a graphic designer in Turkey Radio and Television Corporation.

In 2013, he completed his master’s degree in Graphic Design at Hacettepe University Institute of Fine Arts with his thesis titled “Using of Animation in E-Learning Applications ”. In 2018, he completed his proficiency in arts program with his thesis titled “Design Approaches in Tablet Applications for Kids ”.
In January 2019, he started to work as a Doctor Academic Member at Çankırı Karatekin University and he still continues to work at the same university.

He received the title of associate professor.

Some of Works