MAGMA SANAT ALANI - MAGMA ART SPACE

Tuğba Aydın

Resim

Bursa İnegöl’de doğdu. 2014 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi seramik bölümünü kazandı. Bir yıl sonra resim bölümüne geçiş yaptı. 2018’de Resim bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. 2018 Pedogojik Formasyon Eğitimi aldı. 2021 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Eğitimini Tamamladı.

2017 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 7. Uluslararası Öğrenci Trienaline katıldı. 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı 4. Güncel Sanat Proje Yarışması ‘Mansiyon’ ödülü aldı ve Cer Modern Ankara’da Sergilemeye katıldı. 2019 yılında ODTÜ Fruzan Olşen Sergi Salonu, ‘MAG-MA’ isimli 3 kişilik özel sergiye katıldı. 2019 yılında AHBV yıl sonu sergisi, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi. 2021 yılında Oyuncak İşler (Kapitalist Ortamda Bir Güncel Sanat Okuması: Sömürü) Yüksek Lisanstan Seçkilerin yer aldığı Online (artsteps.com) Kişisel Sergisini gerçekleştirdi. 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı 7. Güncel Sanat Proje Yarışması ‘Sergileme’ ödülü aldı ve İstanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde sergiye katıldı.