MAGMA SANAT ALANI - MAGMA ART SPACE

Tansel Türkdoğan

TANSEL TÜRKDOĞAN (Antakya 1966)
Lisans ve lisansüstü eğitimlerinin ardından ,1989’dan itibaren ODTÜ’de sırası ile asistan
Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 1998’de Doçent , 2004 ‘de Profesör oldu ,
2000 -2005 yıllarında ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü Başkanlığını yaptı. 2005 Gazi
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanı oldu. Türkdoğan , 90’ların başından
itibaren güncel sanat pratikleri ile ilgilenmeye başladı ve üretimler gerçekleştirdi. 1989
yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri, Almanya , Arnavutluk , Belçika, Çin , Çek
Cumhuriyeti , Gürcistan , Fransa , Hollanda , İtalya, Polonya , Yunanistan ,  Romanya ve
Tunus’ta Üniversiteler, galerilerde çalışmalar yaptı, workshoplara , proje ve grup sergilerine
katıldı, küratörlükler üstlendi. “Çağdaş Sanat” ve “Modernizm Sonrası Sanat tartışmaları-
Sanat Kültür Politika” adlı kitapları bulunan Türkdoğan, bugüne kadar üçü yurtdışı 25 kişisel
sergi açmış, uluslararası ve ulusal sempozyumlara , bienallere çalışmaları , proje ve bildirileri
ile katıldı, TRT’de danışmanlık, UNESCO UPSD yönetim kurulu üyeliği yaptı, sanat dergileri ve
günlük gazetelerde makaleler yazdı , Sergileri hakkında kataloglar , pek çok kritik ve haber
yazısı basılmıştır. Koridoor sanatçıları arasında yer almaktadır.
Türkdoğan, ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri
Tasarımı bölümlerinde dersler vermiş , Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde
akademik görevleri yanında , lisans , Y. Lisans ve Sanatta Yeterlik Programlarında dersler
vermiş , halen ODTÜ GSMB, Ankara Üniversitesi ve AHBVGSF’de Resim Bölümü öğretim
üyesi olarak görevlerine devam etmektedir.
Prof. Tansel Türkdoğan, sanatın güncel sorunlarına ve postmodern duruma ilgi duymaktadır.

About Tansel Türkdoğan
Born in Antakya/Turkey in 1966. He assumed Assoc. Prof. of Art title in 1998 and Professor
in 2004. He leaded Fine Arts and Music Department Middle East Technical University as a
chair between the years of 2000-2005 . He was invited to the Gazi University, Fine Arts
Faculty as founder Dean and Professor of painting department. He published
"Contemporary Art", “Art Culture Politics” and has written many articles in art magazines and
newspapers. Türkdoğan’s works can be seen in various public and private collections in
Turkey and foreign countries. The artist artworks were shown in 25 solo exhibitions and
several International mixed exhibitions , Curatorial studies , art projects and workshops in
Turkey, Albenia , Belgium, France, Germany, China, Czech Republic, Georgia , Greece , Italy,
Iran, Netherlands, Poland, Romania, USA , Serbia, Hungary and Tunisia since 1989. He is also
member of Koridoor Project.

Add Your Comment