MAGMA SANAT ALANI - MAGMA ART SPACE
Back to all Events

Magma Sanat Uluslararası Davetli Sanatçı Karma Sergisi

6 Ekim 2023, 12:00 - 28 Ekim 2023, 18:00

Magma Sanat Uluslararası Davetli Sanatçı Karma Sergisi: Sanatın Sıcak Dokunuşu

Sanat, kültürleri, düşünce sistemlerini ve duygusal zenginlikleri bir araya getiren evrensel bir dil olarak kabul edilir. “Magma Sanat Uluslararası Davetli Sanatçı Karma Sergisi,” bu evrensel dili kutlamak ve sanatın sıcaklığını izleyicilere taşımak için bir araya gelen yetenekli sanatçıların bir sergisidir.

Magma, yerin derinliklerinde kaynayan ve evreni şekillendiren bir güçtür. Benzer şekilde, sanat da sanatçıların iç dünyalarından yükselen bir güçtür. Bu sergi, bu sanatsal “magma”nın nasıl çeşitli ifade biçimlerine dönüştüğünü göstermektedir. Katılımcı sanatçılar, farklı kültürlerden ve disiplinlerden gelerek, sanatın sınırlarını keşfetmek ve genişletmek için bir araya gelmişlerdir. Katılımcılar, eserlerinde duygu, düşünce ve deneyimlerini yansıtarak izleyicileri etkilemeyi amaçlamışlardır. Sergide yer alan eserler, boyutlarından bağımsız olarak derin ve etkileyici bir anlam taşır.

Bu karma sergi, sanatın evrensel diliyle izleyicileri bir araya getirme amacını taşır. Sanatseverler, bu etkileyici eserleri deneyimlemek, sanatçıların zihinlerine bir yolculuk yapmak ve sanatın sıcaklığını hissetmek için davetlidirler.

Siz de bu sıcak sanat deneyimini yaşamak için tarihleri şimdiden kaydedin. “Magma Sanat Uluslararası Davetli Sanatçı Karma Sergisi,” sanatın gücünü keşfetmek ve paylaşmak isteyen herkes için bir fırsattır.

Önemli Tarihler:
Eser son gönderimi: 30.09.2023
Jüri değerlendirmesi: 02.10.2023
Sergi Yayın Tarihi: 06.10.2023 – 28.10.2023
Sergi Yeri: magmasanat.com

Düzenleme Kurulu ve Jüri:

 • Burhan Yılmaz
 • Engin Ümer
 • Serkan Vural
 • Şadi Karaşahinoğlu

Sergi Koordinatörlüğü:

 • Rabia Vural
 • Kübra Nur Ünlü

MAGMA SANAT ALANI
Çevrimiçi Sanat Etkinlikleri Alanı…

 

Magma Art International Invited Artist Group Exhibition: The Warm Touch of Art

Art is considered a universal language that brings together cultures, thought systems and emotional riches. “Magma Sanat International Invited Artist Group Exhibition” is an exhibition of talented artists who come together to celebrate this universal language and bring the warmth of art to the audience.

Magma is a power that boils deep underground and shapes the universe. Similarly, art is a force that rises from the inner world of artists. This exhibition shows how this artistic “magma” transforms into various forms of expression. Participating artists come from different cultures and disciplines and came together to explore and expand the boundaries of art. Participants aimed to influence the audience by reflecting their feelings, thoughts and experiences in their works. The works in the exhibition carry a deep and impressive meaning, regardless of their size.

This group exhibition aims to bring together viewers with the universal language of art. Art lovers are invited to experience these impressive works, take a journey into the minds of the artists and feel the warmth of art.

Save the dates now to experience this warm art experience. “Magma Art International Invited Artist Group Exhibition” is an opportunity for everyone who wants to discover and share the power of art.

Important Dates:
Last submission of the work: 30.09.2023
Jury evaluation: 02.10.2023
Exhibition Publication Date: 06.11.2023 – 28.10.2023
Exhibition Space: magmasanat.com

Organizing Board and Jury:

 • Burhan Yilmaz
 • Engin Ümer
 • Serkan Vural
 • Şadi Karaşahinoğlu

Exhibition Coordinators:

 • Rabia Vural
 • Kübra Nur Ünlü

MAGMA ART SPACE
Online Art Events Space…

 • Type: Karma Sergi
 • Time: 6 Ekim 2023 - 12:00 28 Ekim 2023 - 18:00
 • Venue:Magma Sanat Alanı

Add Your Comment