MAGMA SANAT ALANI - MAGMA ART SPACE

Çelenk

Yerleştirme ve İnterdisipliner Çalışmalar

Burhan Yılmaz’ın çalışmaları nesnelerin maddi ve anlamsal değişimler aracılığıyla fragmanlara dönüşmesini ele almaktadır. Çalışmalarında özellikle günlük hayatta insan yararı için üretilmiş nesnelerin işlevini ve tüketimini yeniden anlamlandırmaktadır. Bu çalışmalar resim, enstalasyon, çizim, fotoğraf gibi bir dizi farklı yöntem ile gerçekleştirilmiştir. Yılmaz, farklı ortamlardaki deneysel müdahaleler aracılığıyla birimleri, formları ve sistemleri kendi öznel duruşu içerisinden incelemektedir. Enstalasyonlarının arka planında parça-bütün-birim-fragman- tekrar gibi yapılardan oluşan, günümüz üretim koşullarına odaklanan kümülatif bir metin olduğu öne sürülebilir. Eserlerinde nesnelerin tekrarından oluşan ve bambaşka formları çağrıştıran bütünlükler görmek mümkündür. Bıçaklar, kilitler, anahtarlar, iş eldivenleri, kazma-kürek ve tırmık gibi gereçler Burhan Yılmaz’ın eserlerinde tekil parçalara dönüşürler. Bu parçalar üzerinden çeşitli anlamlar oluşturan Yılmaz zaman zaman toplumsal gerçekçiliği çağrıştıran çalışmalar üretir. Çelenk adlı çalışmasında işçi eldivenlerinden oluşturulmuş bir çiçek veya çelenk görseli tasarlamıştır. Bu çalışma iş kazalarında hayatını kaybeden işçiler için bir lirik bir imge oluşturmaktadır. Burada tamamen kendi işlevinin formuna dönüşmüş bir gereç olan eldivenin doğal bir nesneye dönüştürülmesi, bu yol aracılığıyla da toplumsal bir yaraya işaret edecek bir anlamı taşıması söz konusudur. Bu çelenk aracılığıyla iş koşullarında yaşamını yitirmiş işçilere bir anıt önerisi sunulmuştur.

Yılmaz enstalasyon çalışmalarını kurarken soyut ve somut anlamların aynı anda işleyebileceği bir düzenek kurmayı amaçlamıştır. Kullandığı her bir araç form olarak zaman zaman tamamen soyut bir formu içerse de işlevleri bakımından insan yaşamındaki yeri ve anlamları oldukça somuttur. Kilit, saat, kerpeten, çekiç, kemer, bıçak gibi nesneler çalışmalardaki konumları nedeniyle soyut birer biçim gibi algılansa da kendi içlerinde gösterge olarak işlevlerine içkin anlamlara sahip nesnelerdir.

Eserlerinde nesneler birer fragman olarak yer alır ve bu nesnelerin işlevleri, görüntüleri ve formları ironik bir anlam ya da anlamsızlık oluşturacak şekillere dönüştürülmüştür. Eserlerde görülen nesnelerde var olan cansız şeylere ait enerji estetik bir dolayımda açığa çıkmaktadır. Bu nesnelerdeki enerji aslında iş aletlerinin dünyayı değiştirme ve dönüştürmesiyle ilgili potansiyel enerji olarak düşünülebilir. Bu noktada Burhan Yılmaz’ın bireysel penceresinden estetik, politik ve yaşam edimlerine doğru bir düşünce akımının oluşmasını mümkün kılmaktadır.

  • Burhan Yılmaz
  • Contemporary Art, installation
  • Yerleştirme, iş eldiveni
  • 110x110x6 cm.

Add Your Comment