MAGMA SANAT ALANI - MAGMA ART SPACE

Evren Selçuk

1982 yılında Diyarbakır’da doğdu. Lisans ve Lisansüstü eğitimini Resim alanında tamamladı. Çoğunlukla çalışmalarında üretim/ tüketim ilişkisini problem edinir. İktidar ideolojisini; mekâna özgü enstalasyonlarla, izleyiciyi dâhil ettiği endüstriyel tasarım nesneleriyle, çeşitli video denemeleriyle ya da performansa dayalı alanlar yaratmaya çalışarak parodileştirdiği gerçekçi-kurgusal hikâyelerle sorgulamaya çalışır.  Halen Düzce Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Araştırmalarını ve üretimlerini Düzce’de gerçekleştirmektedir.

Some of Works

Add Your Comment