MAGMA SANAT ALANI - MAGMA ART SPACE

Deniz Kürşad

1981 yılında Muğla’da doğmuştur. Lisans eğitimini Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  Grafik Bölümü’nden 2003 yılında, Yüksek Lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel  Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden 2008 yılında tamamlamıştır. 2010 yılında Çanakkale Onsekiz  Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak  görev yapmaya başlamıştır. Sanatta Yeterlik eğitimini “Yeniden İşlevlendirilen Kamusal Bir  Mekânın Markalaşma Süreci ve Bir Uygulama” başlıklı tezi ile Hacettepe Üniversitesi Güzel  Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde 2016’da tamamlamıştır. Kültürel ve sosyal alandaki birçok  poster çalışması, katıldığı uluslararası poster yarışmaları sonucunda, yarışma sergilerinde,  bienallerde ve bir trienalde olmak üzere sergilenmeye layık görülmüştür. Yurt içinde de birçok  karma sergiye katılmış, biri yurt dışında olmak üzere üç kişisel sergi açmıştır. Halen aynı  üniversitede Doçent olarak görevine devam etmektedir.

She was born in 1981 in Muğla. She completed her Bachelor Degree at the Department of Graphics in Mersin University, Faculty of Fine Arts in 2003 and her MA in Department of Graphics in Süleyman Demirel University Faculty of Fine Arts in 2008. In 2010, she started working as a Research Assistant at the Department of Graphic Design, Faculty of Fine Arts in Çanakkale Onsekiz Mart University. She completed her PhD Degree in Department of Graphic Design at Hacettepe University, Faculty of Fine Arts in 2016 with her thesis which is titled“Branding process of a refunctioned public space and an application”. As a result of the international poster competitions, many poster works in the cultural and social fields were deemed worthy to be exhibited in competition exhibitions, biennials and in a triennial. She has participated in many group exhibitions in Turkey and has had three solo exhibitions, one of which was in abroad. She still works at the same university as Assoc. Prof.

Some of Works

Add Your Comment