MAGMA SANAT ALANI - MAGMA ART SPACE

Burcu Günay

Lisans eğitimini 1998-2002 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Resim Anasanat Dalında, Yüksek Lisans Eğitimini 2002-2005 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Sanatta Yeterlik Eğitimini ise 2005-2009 yılları arasında ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalında tamamladı. 2008-2009 Newcastle Upon Tyne Üniversitesi Erasmus Programı dâhilinde Sanatta Yeterlik tezine devam etti. 2018 yılından itibaren Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Günay’ın bir ulusal, bir uluslararası iki ödülünün yanında, iki uluslararası, dört ulusal olmak üzere altı kişisel sergisi bulunmaktadır.

Some of Works

Add Your Comment