MAGMA SANAT ALANI - MAGMA ART SPACE

MEHMET ÖRS - YAPISAL İZLENİMLER - KİŞİSEL RESİM SERGİSİ

Mehmet ÖRS - Structural Impressions.. Online Solo Painting Exhibition

10.02.2024 - 25.02.2024

Sergi Hakkında –  About Exhibition

M E H M E T Ö R S

1977 Burdur doğumludur. Sırasıyla 1999 – 2004 ve 2009 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden Lisans, Master ve Sanatta yeterlik dereceleri almıştır. 2001-2015 yılları arasında aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 2016 yılında Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde Öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Kişisel sergileri olmuş, ulusal ve uluslararası önemli sergilerde yer almıştır.

He was born in Burdur in 1977. In 1999 – 2004 and 2009 respectively, he obtained the proficiency in Bachelor, Master and Art in the Painting Department of Hacettepe University Faculty of Fine Arts. Between 2001 and 2015 he worked as a research assistant in the same department. He started to work as a lecturer at the Faculty of Art Design and Architecture at Düzce University In 2016. There have been personal exhibitions and took place in important national and international exhibitions.

 

MEHMET ÖRS – YAPISAL İZLENİMLER – KİŞİSEL RESİM SERGİSİ”

“Mehmet ÖRS – Structural Impressions.. Online Solo Painting Exhibition

Date / Tarih: 10.02.2024 – 25.02.2024

Location / Yer: magmasanat.com

Curator / Küratör: Magma Art Space

Time/Süre: 60 day/gün

*Sergi içeriği belirtilen tarihten sonra da izlenmeye devam etmektedir. 

*Exhibition content continues to be viewed after the specified date.

ESERLER - ARTWORKS