MAGMA SANAT ALANI - MAGMA ART SPACE

LÜTFİ ÖZDEN - YERYÜZÜNE DOKUNMAK - KİŞİSEL RESİM SERGİSİ

Lütfi Özden - Touching the Earth... Online Solo Painting Exhibition

25.03.2024 - 15.04.2024

Sergi Hakkında –  About Exhibition

LÜTFİ ÖZDEN

1974 Manavgat doğumlu. 1997 Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. 1999 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak atandı. 2001 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde “Eleştirel Yaklaşımla Kentsel Yaşamdan Plastik çözümlemeler” adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı.

2006 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde “Beden ve Mekan” konulu tezi ile Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. 2006 Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak atandı. 2007 Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atandı. 2016 Düzce Üniversitesi Sanat ve Mimarlık Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Halen aynı kurumda Doçent olarak çalışmaya devam ediyor.

He was born in Manavgat in 1974. In 1997, he completed his undergraduate education at Eskişehir Anadolu University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting. In the same year, he started his master’s degree at Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting. In 1999, he was appointed as a research assistant in the same department. In 2001, he completed his master’s degree at Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting, with his thesis titled “Plastic Analyzes from Urban Life with a Critical Approach”.
In 2006, he completed his Proficiency in Art education with his thesis on “Body and Space” at Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting. 2006 He was appointed as a lecturer at Gazi University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting. 2007 He was appointed as an assistant professor at Gazi University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting. 2016 He started working as an assistant professor at Düzce University Faculty of Art and Architecture. He still continues to work as an Associate Professor at the same institution.

LÜTFİ ÖZDEN
“YERYÜZÜNE DOKUNMAK”
KİŞİSEL RESİM SERGİSİ

LÜTFİ ÖZDEN – TOUCHING THE EARTH – PERSONAL PAINTING EXHIBITION

Date / Tarih: 25.03.2024 – 15.04.2024

Location / Yer: magmasanat.com

Curator / Küratör: Magma Art Space

Time/Süre: 60 day/gün

*Sergi içeriği belirtilen tarihten sonra da izlenmeye devam etmektedir. 

*Exhibition content continues to be viewed after the specified date.

ESERLER - ARTWORKS