MAGMA SANAT ALANI - MAGMA ART SPACE

EROL MURAT YILDIZ - RETROSPEKTİF - KİŞİSEL BASKI RESİM SERGİSİ

Erol Murat Yıldız - Retrospective… Online Solo Print Painting Exhibition

03.06.2024 - 20.06.2024

Sergi Hakkında –  About Exhibition

Erol Murat YILDIZ 

1973 Bolu Mengen’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1994 senesinde Gazi Üniversitesi Resim-iş Eğitimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans Eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1998 senesinde tamamladı. 2012 senesinde Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim-iş Öğretmenliği anabilim dalı doktora programından mezun oldu. Yurt içi ve ve yurt dışı pek çok sergiye katılan sanatçı, halen Giresun Üniversitesi Resim bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

He was born in 1973 in Mengen, Bolu. He completed his primary and secondary education here. He graduated from Gazi University Painting Education Department in 1994. He completed his master’s degree at Gazi University, Institute of Social Sciences in 1998. He graduated from Gazi University Institute of Educational Sciences, Department of Painting Teaching in 2012. The artist, who has participated in many exhibitions at home and abroad, still works as a faculty member at Giresun University Painting Department.

EROL MURAT YILDIZ – “RETROSPEKTİF” KİŞİSEL BASKI RESİM SERGİSİ

Erol Murat Yıldız – “Retrospective…” Online Personal Print Painting Exhibition

Date / Tarih: 03.06.2024 – 20.06.2024

Location / Yer: magmasanat.com

Curator / Küratör: Magma Art Space

Time/Süre: 60 day/gün

*Sergi içeriği belirtilen tarihten sonra da izlenmeye devam etmektedir. 

*Exhibition content continues to be viewed after the specified date.

ESERLER - ARTWORKS