MAGMA SANAT ALANI - MAGMA ART SPACE

1. Uluslararası "Magma Sanat" Açık Çağrılı Çevrimiçi Karma Sergi

1st. International "Magma Art" Open Call Online Group Exhibition

17.11.2023 - 30.11.2023

Sergi Hakkında –  About Exhibition

Sanat, kültürleri, düşünce sistemlerini ve duygusal zenginlikleri bir araya getiren evrensel bir dil olarak kabul edilir. “1. Uluslararası Magma Sanat Açık Çağrılı Karma Sergisi,” bu evrensel dili kutlamak ve sanatın sıcaklığını izleyicilere taşımak için bir araya gelen yetenekli sanatçıların bir sergisidir.

Bu karma sergi, sanatın evrensel diliyle izleyicileri bir araya getirme amacını taşır. Sanatseverler, bu etkileyici eserleri deneyimlemek, sanatçıların zihinlerine bir yolculuk yapmak ve sanatın sıcaklığını hissetmek için davetlidirler.

Art is considered a universal language that brings together cultures, thought systems and emotional riches. “1st. International Magma Art Open Call Group Exhibition” is an exhibition of talented artists who come together to celebrate this universal language and bring the warmth of art to the audience.

Save the dates now to experience this warm art experience. “Magma Art International Invited Artist Group Exhibition” is an opportunity for everyone who wants to discover and share the power of art.

1. Uluslararası “Magma Sanat” Açık Çağrılı Çevrimiçi Karma Sergi

“1st. International Magma Art Open Online Call Group Exhibition

Date / Tarih: 17.11.2023 – 30.11.2023

Location / Yer: magmasanat.com

Curator / Küratör: Magma Art Space

Time/Süre: 60 gün

*Sergi içeriği belirtilen tarihten sonra da izlenmeye devam etmektedir. 

*Exhibition content continues to be viewed after the specified date.

ARTWORKS - ESERLER